Stowarzyszenie Zespół
Dawnej Muzyki Polskiej
"Musica Antiqua"

Strona główna
Historia
Podróże
Posłuchaj
Oglądaj
Fonografia
Zespoły
Patronat
Kierownictwo
Archiwum
e - mail
tel/fax: (+48) 81 820 47 86
tel: (+48) 602 240 719
tel: (+48) 506 678 895
Posłuchaj
POSŁUCHAJ!

Oglądaj
OGLĄDAJ!


Odwiedź również stronę
Muzyczna Poniatowa
PAWTRANS
English version

HISTORIA

1975 - 3 koncerty
Wydarzenia:
założenie chóru „Szczygiełki" przez Danutę Stanisławek (po mężu Danielewicz) w Zbiorczej Szkole Gminnej w Poniatowej. Pierwsi chórzyści – to 30 dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej, próby odbywają się na korytarzach szkolnych

1976 - 10 koncertów
Wydarzenia:
Danuta Danielewicz rozpoczyna naukę gry na fletach podłużnych wśród małych chórzystów; szycie pierwszych strojów dla chóru; chór przyjmuje nazwę „Szczygiełki"

1977 - 13 koncertów (w tym pierwszy poza Poniatową)
Wydarzenia:
założenie zespołu fletowego

1978 - 30 koncertów (w tym pierwszy poza Poniatową)
Wydarzenia:
I nagroda i Puchar Kuratora na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Lublinie dla zespołu fletowego; udział zespołu fletowego „Szczygiełki” w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach; powstanie zespołu muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua”, uszycie pierwszych strojów z epoki
Ważniejsze koncerty: koncert w Filharmonii Kieleckiej, koncert z okazji Ogólnopolskich Obchodów Dnia Nauczyciela (Sala Kongresowa w Warszawie)

1979 - 70 koncertów (65 w Polsce i 5 za granicą)
Wydarzenia:
nagroda główna „Harfa Eola" dla zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua" podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu „Schola Cantorum" w Kaliszu; I miejsce dla „Scholares Minores" na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Szkolnych w Lublinie; I miejsce dla chóru „Szczygiełki" na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Lublinie; I miejsce z wyróżnieniem na Światowym Festiwalu Muzycznym w Neerpelt w Belgii; II miejsce dla solistki zespołu, Ewy Tarachy, na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Figueira da Foz" w Portugalii; I miejsce i Nagroda Specjalna dla „Scholares Minores" na 27. Europejskim Festiwalu Muzycznym w Neerpelt w Belgii; Brązowa Jodła dla chóru „Szczygiełki" na VI Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach; Złota Jodła dla :"Scholares Minores" na VI Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach; udział chóru „Szczygiełki" w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Twórczości Muzycznej „Do-Re-Mi" w Łodzi; złożenie podania do Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośbą o przydział środków na zakup fletów prostych (rozpatrzone pozytywnie 12 lat później w 1990 roku), gdyż do tej pory gramy na fletach pożyczonych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dwa wyjazdy zagraniczne: Belgia – pierwszy wyjazd zagraniczny zespołu „Scholares Minores" na Światowy Festiwal Muzyczny do Neerpelt; Portugalia – Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Figueira da Foz". Polskę reprezentuje członkini zespołu „Scholares Minores” – Ewa Taracha
Ważniejsze koncerty: koncerty w Kielcach, cztery koncerty w Belgii, koncerty w Portugalii, liczne koncerty na wojewódzkich uroczystościach, koncert „Scholares Minores" w Filharmonii Lubelskiej w cyklu „Lubelski Wrzesień Muzyczny" , koncert „Scholares Minores" w Teatrze im. J.Osterwy w Lublinie, tourne koncertowe „Scholares Minores" zorganizowane przez polską sekcję ISME (Akademia Muzyczna w Katowicach i w filii w Cieszynie, Akademia Muzyczna w Krakowie i w filii w Nowej Hucie)

1980 - 43 koncerty (34 w Polsce i 9 za granicą)
Wydarzenia:
udział w programie TV pt. „Stereo i w kolorze". Zespół otrzymuje list gratulacyjny z wyrazami zachwytu od pani Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej; nagrania „Scholares Minores" (film dokumentalny i Kronika filmowa) w Kozłówce; nagroda Prezydenta Miasta Kalisza dla chóru „Szczygiełki" w III Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum" w Kaliszu; I miejsce dla zespołu „Junior Band" na XI Festiwalu Piosenki Harcerskim w Siedlcach; I miejsce dla zespołu „Junior Band" i chóru „Szczygiełki w III Wojewódzkim Festiwalu Szkolnych Zespołów w Lublinie; I miejsce dla chóru „Szczygiełki" na 28. Europejskim Festiwalu Muzycznym w Neerpelt (Belgia)
Dwa wyjazdy zagraniczne: Belgia – 28. Europejski Festiwal Muzyczny w Neerpelt – chór „Szczygiełki"; Jugosławia – Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny „Radość Europy" - Scholares Minores
Ważniejsze koncerty: koncert „Scholares Minores" Inaugurujący III Ogólnopolski Przegląd „Schola Cantorum" w Kaliszu, koncert „Scholares Minores" podczas IX Nałęczowskiego Divertimento organizowane przez Filharmonię Lubelską, koncert „Scholares Minores" na XV Światowym Kongresie ISME w Warszawie (Sala Kongresowa), koncerty Scholares w Jugosławii

1981 - 37 koncertów (17 w Polsce i 20 za granicą)
Wydarzenia:
powstanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, które przejmuje chór „Szczygiełki" i zespół „Scholares Minores". Dyrektorem placówki zostaje Danuta Danielewicz. Nowa siedziba zespołów mieści się w piwnicy budynku PSS „Społem" przy ul. Brzozowej w Poniatowej; zakup pierwszego instrumentu historycznego (krumhorn); I miejsce i Puchar Przechodni dla chóru „Szczygiełki" na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów a'cappella w Lublinie; I miejsce dla chóru „Szczygiełki" w finałach II Ogólnopolskim Konkursie Chórów a'cappella w Warszawie
Dwa wyjazdy zagraniczne: RFN – pobyt na zaproszenie chóru „Sangerjugend Siebengebirge" z Königswinter – „Scholares Minores" i chór „Szczygiełki"; Turcja – III Światowy Festiwal Telewizyjny w Ankarze – „Scholares Minores"
Ważniejsze koncerty: wizyta zespołu u prezydenta RFN Karla Carstensa, wizyta zespołu u premiera Turcji Barbakan Bulend Ulusu, koncert „Scholares Minores" w Ambasadzie PRL w Ankarze, koncert „Scholares Minores" w Ambasadzie PRL w Sofii, koncerty w Niemczech, koncert w Ambasadzie PRL w Kolonii, koncert „Scholares Minores" podczas uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego pod kościół w Poniatowej

1982 - 68 koncertów (11 w Polsce i 57 za granicą)
Wydarzenia:
założenie Stowarzyszenia Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua", którego celem jest wspieranie działalności zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua" i chóru „Szczygiełki", pierwszym prezesem zostaje Naczelnik miasta Henryk Śmiech; nagranie programu kolędowego dla I programu TVP pt. „Scherzo wigilijne", które później zostało bezprawnie wydane przez Spółkę „Contal International" w 1986 roku (Lew Rywin); przyjazd pana Henryka Baranowskiego do Poniatowej; prezent dla zespołu od polonusa Henryka Baranowskiego – autokar marki „Ford"; I miejsce na IV Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Warszawie; pierwsze społeczne prace porządkowe przy Pałacu w Kraczewicach, które trwają do 1988 roku (prace społeczne dzieci i rodziców, wkład finansowy Stowarzyszenia „Musica Antiqua", miasta Poniatowa, Konserwatora Zabytków oraz różnych firm działających na terenie miasta)
Trzy wyjazdy zagraniczne: Turcja – Światowy Festiwal Telewizyjny w Ankarze; Wielka Brytania – Międzynarodowy Festiwal w Llangohlen oraz Światowy Kongres ISME w Bristolu (42-dniowe tournee zespołu „Scholares Minores"); Czechosłowacja – Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Święto pieśni" w Ołomuńcu
Ważniejsze koncerty: ponowna wizyta u premiera Turcji, udział w Światowym Kongresie ISME w Bristolu; i Światowym Festiwalu Chóralnym w Llangohlen, koncert dla polskich kombatantów z II wojny światowej – m. in. z Dywizjonu 303 – Szpitala Wojskowego w Penley, koncert obu zespołów podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego w Poniatowej

1983 - 46 koncertów (23 w Polsce i 23 poza granicą)
Wydarzenia:
nagranie pierwszej kasety audio przez chór „Szczygiełki" w Wielkiej Brytanii, z której to dochód przeznaczony został w całości na głodujące dzieci w Afryce; I miejsce i Puchar Kuratora Oświaty w Lublinie oraz Puchar Przechodni PZCHiO (na własność) dla chóru „Szczygiełki" na konkursie Chórów Szkolnych; Nagroda Wojewódzkiego Domu Kultury w Legnicy dla chóru „Szczygiełki" na Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat'15"; nagranie „Scholares Minores" dla Studia Miniatur Filmowych w Pałacu w Kozłówce; nagranie archiwalne zespołu „Scholares Minores" przez Polskie Radio w Lublinie; przyjazd gości zespołu: druga wizyta Henryka Baranowskiego z Wielkiej Brytanii (przywozi wóz strażacki dla miasta) oraz Tadeusza Krula (polonijnego dziennikarza z Brazylii)
Dwa wyjazdy zagraniczne: Wielka Brytania – 26-dniowe tournee koncertowe; NRD – Międzynarodowy Obóz Artystyczny w Boltenhagen – chór „Szczygiełki" i „Scholares Minores"
Ważniejsze koncerty: dwa koncerty „Scholares Minores" na Jasnej Górze (Wały Klasztoru i sala Jana Pawła II), dwa koncerty „Scholares Minores" w Filharmonii Lubelskiej w cyklu „Lubelski; Wrzesień Muzyczny" oraz koncerty kolędowe, koncert „Scholares Minores" dla Centrali „Społem" w Warszawie, koncerty kolędowe w Poniatowej, Dąbrowie Wronowskiej i Nałęczowie, koncerty w Domu Dziecka w Rudniku, szpitalu wojskowym w Lublinie i Domu Opieki Społecznej w Lublinie, koncerty „Scholares Minores" w Sieradzu i Krakowie

1984 - 105 koncertów (71 w Polsce i 34 za granicą)
Wydarzenia:
zmiana siedziby – powrót do Szkoły Podstawowej (ponownie piwnica!); nagranie programu dla TV pt. „Wycieczka do Wilanowa"; nagroda główna „Złota Struna" dla „Scholares Minores" na VII Bydgoskich Impresjach Muzycznych; pierwsi goście zagraniczni – orkiestra z Wielkiej Brytanii (Romford) w Poniatowej; rozpoczęcie nauki gry na skrzypcach; udział „Scholares Minores" w filmie dokumentalnym A. Chiczewskiego „Warszawa"
Dwa wyjazdy zagraniczne: NRD – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Halle; Hiszpania – Światowy Festiwal Muzyczny „Alava" w Vittoria
Ważniejsze koncerty: koncert w cyklu „Muzyczne Spotkania Zamkowe" na Zamku Królewskim w Warszawie, koncert na Bydgoskich Impresjach Muzycznych, koncerty kolędowe w Filharmonii Lubelskiej, koncert „Scholares Minores" w Letnim Festiwalu – Kazimierz'84, Ogólnopolska Sesja IKN, Lublin – koncert inaugurujący Szkołę Letnią KUL, I Ogólnopolskie Spotkania Artystycznej Młodzieży „Gryfiada" w Szczecinie; koncerty chóru „Szczygiełki" i „Scholares Minores", koncerty „Scholares Minores" dla Towarzystwa Polonia w Krakowie, 25 koncertów „Scholares Minores" w Hiszpanii, koncert „Scholares Minores" z okazji Dnia Muzyki na Zamku w Warszawie, koncert „Scholares Minores" w Ambasadzie RFN

1985 - 63 koncertów (49 w Polsce i 14 za granicą)
Wydarzenia:
nagroda główna „Harfa Eola" dla Scholares Minores na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Schola Cantorum w Kaliszu; debiut Orkiestry Kameralnej wyłonionej spośród „Scholares Minores"; Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania za zajęcie I miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Muzycznych dla Kameralnej Orkiestry Dziecięcej; Jubileusz 10-lecia działalności chóru „Szczygiełki"; nagranie dla Polskiego Radia w Lublinie; nagranie filmu dokumentalnego w Kozłówce; nagrania telewizyjne programu „Wzdłuż Wisły, wzdłuż Polski" w Puławach. Zespół „Scholares Minores" wystąpił wraz z Marią Kuncewiczową; goście zespołu – chór młodzieżowy z Königswinter – RFN; przeprowadzka do nowego lokalu przy ul. Młodzieżowej 6
Dwa wyjazdy zagraniczne: Szwajcaria – koncerty na zaproszenie Departamentu Turystyki regionu Neuchâtel; Bułgaria – wyjazd warsztatowo-wypoczynkowy z okazji 10-lecia działalności -chór "Szczygiełki"
Ważniejsze koncerty: koncert na Wawelu na Międzynarodowej Konferencji Ministrów Edukacji, koncert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, koncert „Scholares Minores" w Pałacu w Kozłówce zorganizowany przez Filharmonię Lubelską, koncert „Scholares Minores" w ramach XIV Nałęczowskiego Divertimento zorganizowany przez Filharmonię Lubelską, koncert „Scholares Minores" na Zamku w Warszawie – wręczanie nagród J. Cierniaka, 13 koncertów w Szwajcarii, koncert inauguracyjny w wykonaniu „Scholares Minores" na VIII BIM w Bydgoszczy, koncert „Scholares Minores" dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego na KUL, koncert „Scholares Minores" na Chmielakach w Krasnymstawie

1986 - 82 koncerty (43 w Polsce i 39 za granicą)
Wydarzenia:
Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za propagowanie kultury polskiej za granicą; II miejsce na II Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych w Nantes; nagranie filmu dla Interpress Warszawa pt. „Muzyka w Pałacu" w Baranowie; prace porządkowe w Kraczewicach – zebraliśmy kilogramy śmieci i 200 butelek po różnych napojach; wyjazd do Płocka – spotkanie z Henrykiem Baranowskim; obchody Jubileuszu „Szczygiełków"
Sześć wyjazdów zagranicznych: RFN – pierwsze kontakty z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w RFN i Berlinie Zachodnim, które w efekcie doprowadziły do podpisania umowy o partnerstwie; miast: Berlin–Poniatowa w 1993 roku – herb Poniatowej wisi w Centrum Berlina, obok innych miast partnerskich Berlina. m.in. Paryż); Francja – II Międzynarodowy Konkurs Chórów Dzieciecych w Nantes - chór Szczygiełki; Wielka Brytania – Światowy Festiwal Muzyczny w Harrogate - Scholares Minores; Francja – Średniowieczny Jarmark w Chinon -Scholares Minores; Berlin Zachodni – -chór "Szczygiełki"
Ważniejsze koncerty: koncert „Scholares Minores" w ramach festiwalu „Zamojskie Dni Muzyki" zorganizowany przez Filharmonię Lubelską, koncerty „Scholares Minores" zorganizowane przez Krajowe Biuro Koncertowe w Katowicach, Bytomiu i Sosnowcu, koncerty w ramach Centralnych Dożynek w Szamotułach, koncert „Scholares Minores" z okazji 750-lecia Sandomierza, koncert „Scholares Minores" w teatrze „Stara Prochownia" w Warszawie w cyklu „Jesień Poezji", koncert „Scholares Minores" na XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Fizjopneumologicznego w Lublinie, koncert „Scholares Minores" na Międzynarodowej Konferencji RWPG w Puławach, koncert inauguracyjny VIII Ogólnopolskiego Przeglądu „Schola Cantorum" w Kaliszu, koncerty kolędowe chóru "Szczygiełki" na zaproszenie Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie

1987 - 59 koncertów (46 w Polsce i 13 za granicą)
Wydarzenia:
nagroda główna „Złoty Kamerton" dla chóru „Szczygiełki" (do tej pory były to Puchary Ministerstwa Oświaty zdobywane praktycznie co roku) na VII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a'capella Kalisz; powołanie instytucji kultury wspierającej działalność zespołów pod nazwą „Dom Muzyki" w secesyjnym Pałacu w Kraczewicach; pierwszy folder i plakaty zespołów
Trzy wyjazdy zagraniczne: Japonia – udział w musicalu „Opowieści Krakowskie" w Sapporo, wyjazd zorganizowany przez telewizję Polską - Scholares Minores; ZSRR – koncerty w Brześciu - Szczygiełki i Scholares Minores; RFN – Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Königswinter - Szczygiełki i Scholares Minores
Ważniejsze koncerty: udział chóru „Szczygiełki" we mszy św. w Lublinie z udziałem Papieża Jana Pawła II, koncert na Europejskim Zjeździe Neurochirurgów w Brzegu/n. Odrą, udział „Scholares Minores" w Centralnych Dożynkach w Wąbrzeźnie

1988 - 57 koncertów (41 w Polsce i 16 za granicą)
Wydarzenia:
uroczyste otwarcie „Domu Muzyki" w Kraczewicach – świątecznej siedziby poniatowskich zespołów, którego dyrektorem zostaje Witold Danielewicz; pierwsza publikacja o zespole „Scholares Minores". Obchody 10-lecia istnienia zespołu „Scholares Minores"; zespół otrzymuje nowy autokar marki „Autosan 10-11" od premiera Polski Zbigniewa Messnera
Pięć wyjazdów zagranicznych: Turcja – Światowy Festiwal Telewizyjny w Ankarze, ponowna wizyta u premiera i prezydenta Turcji); ZSRR – koncerty w Łunińcu - chór "Szczygiełki"; Bułgaria – wyjazd warsztatowo-wypoczynkowy z okazji 10-lecia działalności „Scholares"; Berlin Zachodni – koncerty w ramach Tygodnia Polskiego; ZSRR – koncerty w Brześciu i okolicach - chór "Szczygiełki" i Junior Band
Ważniejsze koncerty: uroczysty koncert z okazji otwarcia „Szpitala – Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, koncert UNICEF na rzecz dzieci z Armenii w Warszawie, koncert dla Klubu Japońskiego w hotelu „Victoria" w Warszawie

1989 - 76 koncertów (48 w Polsce i 28 za granicą)
Wydarzenia:
„Grand Prix" i Złota „Harfa Eola" dla „Scholares Minores" na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum"; dwa Puchary Kuratora za zajęcie I-szych miejsc w IX Ogólnopolskim Konkursie Chórów dla chóru „Szczygiełki I" i „Szczygiełki II"; „Grand Prix" i „Złoty Kamerton" dla chóru „Szczygiełki I" w Finałach IX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów; goście z Moskwy w Poniatowej; nagrania radiowe „Scholares Minores" w Polskim Radiu Lublin; I miejsce na Światowym Festiwalu Muzycznym w Neerpelt; przyjazd zespołu ludowego „Tapatuszki" z Moskwy; koncert chóru „Prypeć" z Łunińca w Kraczewicach
Sześć wyjazdów zagranicznych: Belgia – Światowy Festiwal Muzyczny w Neerpelt – „Scholares Minores"; NRD – Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Halle – „Scholares Minores" i „Szczygiełki"; ZSRR – koncerty w Łunińcu; Węgry – udział w „Święcie Kwiatów" w Debreczynie; RFN – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Rotenburg/ Wumme; RFN – koncerty w szkołach niemieckich regionu Bielefeld – „Junior Band" i „Szczygiełki"
Ważniejsze koncerty: koncerty kolędowe w regionie: Poniatowa, Nałęczów, Lipsk, koncert chóru z okazji 25-lecia działalności Szpitala Klinicznego im. Jaczewskiego w Lublinie, koncerty „Scholares Minores" w Niemczech i Belgii, trzy koncerty na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Halle, koncert „Scholares II" dla Komisji Kultury Rady Narodowej Lublina, cztery koncerty w Łunińcu, cztery koncerty na Węgrzech podczas „Święta Kwiatów" w Debreczynie, dwa koncerty „Scholares Minores I" w Mielcu, cztery koncerty na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Rotenburgu, koncerty w szkołach niemieckich regionu Bielefeld

1990 - 116 koncertów (49 w Polsce i 67 za granicą)
Wydarzenia:
Nagroda im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego za popularyzację polskich pieśni sakralnych w kraju i za granicą dla zespołu „Scholares Minores"; zakup instrumentów ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki (podanie zostało złożone 19 lat wcześniej!); „Złota Struna" na Bydgoskich Impresjach Muzycznych w Bydgoszczy dla „Scholares Minores"; przyjazd ponad 200 gości z Finlandii, ZSRR i Japonii; wizyta mera Wittelsheim – Alzacja (Francja); przyjazd Orkiestry Symfonicznej Musiikkiluokkien orkiestri z Tornio (Finlandia); przyjazd Dziecięcego Zespołu „Lalka" z Baranowicz (ZSRR); udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych Młodzieży Szkolnej w Szczecinie „Gryfiada" – „Scholares Minores"; przyjazd 100-osobowej grupy „Children Music Group" z Sapporo (Japonia); nagrania telewizyjne w Hiszpanii, Austrii i Francji
Sześć wyjazdów zagranicznych (łącznie aż 73 dni!): Finlandia – koncerty dla szkół fińskich (tournee po całym kraju); Niemcy – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Goerlitz „3. Werkstatt" – „Scholares Minores"; Austria – Międzynarodowa Wystawa Polski, Austrii i Słowacji w zamku Schlosshof pt. „Polska w dobie królów elekcyjnych" na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wiedniu – zespół „Scholares Minores"; ZSRR – koncerty w Baranowiczach – zespół „Scholares Minores" – rewizyta; Hiszpania – Światowy Festiwal Muzyczny „Alava" w Vittorii – zespół „Scholares Minores"; Finlandia-Berlin-Vasa-Tornio – tournee artystyczne – chór „Szczygiełki"
Ważniejsze koncerty: koncerty kolędowe w regionie (dochód – 125 tys., które przeznaczono jako dar dla Rządu T. Mazowieckiego „Artyści dla Rzeczpospolitej"), koncert „Scholares Minores" inaugurujący XII Ogólnopolski Przegląd „Schola Cantorum" w Kaliszu, koncert dla delegacji francuskiej, 14 koncertów „Scholares Minores I" w Finlandii, koncert „Scholares Minores" w Filharmonii Narodowej, sześć koncertów w Szczecinie, Starogardzie Szczecińskim i Świnoujściu, wspólny koncert z zespołem japońskim w Sali Operetki Warszawskiej, 18 koncertów w Hiszpanii, Francji i Austrii, koncerty chóru „Szczygiełki" w Berlinie oraz w szkołach fińskich, koncert „Scholares Minores" w Ambasadzie Niemiec

1991 - 64 koncerty (45 w Polsce i 19 za granicą)
Wydarzenia:
Złota „Harfa Eola" dla „Scholares Minores II" na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie „Schola Cantorum" w Kaliszu; nagrania archiwalne „Scholares Minores" w Polskim Radiu; nagrania do filmu o regionie; firma Olbud z Warszawy ufundowała dla zespołów komputer z pełnym wyposażeniem (który został skradziony); przyjazd gości – Orkiestra Dęta z Gross-Siegharts; I sesja fotograficzna (portrety wieloletnich chórzystów w Kraczewicach); przyjazd młodzieży francuskiej do Domu Muzyki w Kraczewicach; przyjazd zespołu folklorystycznego z Bawarii do Domu Muzyki; goście z Austrii i Niemiec; goście zespołu – Orkiestra ze Szkoły Muzycznej Leo-Borchard-Musikschule z Berlina; goście zespołu – z Finlandii, Austrii, Francji.
Dwa wyjazdy zagraniczne: Finlandia – tournee artystyczne po szkołach; Niemcy – koncerty kolędowe w Berlinie
Ważniejsze koncerty: pierwsze koncerty „Scholares Minores" w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz udział w XXVI Międzynarodowym Festiwalu „Wratislawia Cantans" (Filharmonia Wrocławska), koncert w Kraczewicach chóru „Szczygiełki" i „Scholares Minores II" dla delegacji koreańskiej, 13 koncertów w Finlandii – „Scholares Minores II", koncert „Szczygiełków" dla Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, koncert chóru „Szczygiełki" podczas „Święta Młodych" w Kijanach, koncert „Scholares Minores" w Opatowie, koncerty kolędowe w Berlinie w wykonaniu chóru „Szczygiełki" i zespołu „Junior Band".

1992 - 92 koncerty (58 w Polsce i 33 za granicą)
Wydarzenia:
następny w kolekcji „Złoty Kamerton" dla chóru „Szczygiełki"; I sesja fotograficzna i pierwsze portrety „zasłużonych" członków zespołów w Kraczewicach; cięcia budżetowe w OPP oraz w Domu Muzyki (w DM zwolnieni zostali wszyscy nauczyciele); nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla Orkiestry Kameralnej „KOS" na XIV Ogólnopolskim Przeglądzie „Schola Cantorum"; „Złoty i Srebrny Kamerton" dla dwóch składów chóru „Szczygiełki" na XII Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Bydgoszczy; przyjazd gości – Orkiestra z Tornio, Orkiestra Dęta z Austrii, grupa Holendrów z Wognum, Burmistrz Berlina; II sesja fotograficzna
Cztery wyjazdy zagraniczne: Austria – Gross-Siegharts – pierwszy wspólny wyjazd dzieci z rodzicami; Wielka Brytania i Holandia – tournee koncertowe zespołu „Scholares Minores"; Finlandia, Jaakobsadt-Vaasa – „Scholares Minores"; Niemcy, Luchow-Berlin – chór „Szczygiełki"
Ważniejsze koncerty: trzy koncerty „Scholares Minores" w Filharmonii Narodowej z cyklu „W starych nutach", trzy koncerty „Scholares Minores" i rodziców w Gross-Siegharts, koncert „Scholares Minores" na III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kielcach, siedem koncertów „Scholares Minores" w Wielkiej Brytanii, koncert „Scholares Minores" w ramach XXX Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, koncerty „Scholares Minores" w ramach Festiwalu Muzyki Sandomierz'92, koncert „Scholares Minores" w Teatrze im. Osterwy w Lublinie

1993 - 81 koncertów (48 w Polsce i 32 za granicą)
Wydarzenia:
podpisanie historycznej umowy o Współpracy Miast Partnerskich: Berlina i Poniatowej możemy zawdzięczać także działalności koncertowej zespołu "Scholares Minores pro Muscia Antiqua" w Europie i na świecie; pierwszy kontakt zespołów z Janem Terlau (Holandia); kolejny „Złoty Kamerton" dla chóru „Szczygiełki" - młodsze pod dyr. Małgorzaty Lulek; „Scholares Minores" zdobywa kolejną „Złotą Strunę" na BIM w Bydgoszczy; Srebrna „Harfa Eola" dla zespołu gitarowego „Papa Chorda" na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum"; Puchar Kuratora Oświaty w Lublinie za zajęcie I miejsca w XIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów dla chóru „Szczygiełki"; „Złoty Kamerton" i „Grand Prix" dla chóru „Szczygiełki" w Finałach XIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów w Bydgoszczy; przyjazd gości – Orkiestra Mandolinowa z Langendorf (Niemcy); „Złota Struna" dla „Scholares Minores" na XVI Międzynarodowych Spotkaniach Muzycznych BIM w Bydgoszczy; III sesja fotograficzna
Sześć wyjazdów zagranicznych: Niemcy – XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Halle – „Scholares Minores"; Węgry – Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Komlo – „Szczygiełki"; Niemcy, Berlin – wyjazd w ramach podpisania umowy o partnerskiej współpracy Berlina z Poniatową; Austria – Gross-Sieghartzs – Jubileusz 65-lecia działalności Orkiestry Dętej z Gross- Siegharts; Niemcy, Langendorf – tournee koncertowe chóru „Szczygiełki"; Hiszpania-Holandia – tournee kolędowe oraz akcja koncertowa na rzecz pozyskania środków dla domów opieki społecznej w Polsce
Ważniejsze koncerty: koncerty „Scholares Minores" na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum", koncert „Scholares Minores" w Kraczewicach z okazji Wojewódzkich Obchodów „Dnia Teatru", trzy koncerty w Halle (Niemcy), koncert „Scholares" w Kraczewicach dla Wojewody Lubelskiego i gości z Holandii z Janem Terlau na czele, koncerty „Scholares" na Śląsku: Bieruń, Mikołów, Opole Śląskie, koncert „Scholares Minores" dla grupy parlamentarzystów z Berlina, koncert „Scholares Minores" w Tarnobrzegu, koncert „Scholares Minores" w Teatrze na Wyspie w Łazienkach (Krajowe Biuro Koncertowe), trzy koncerty „Scholares Minores" w Berlinie, koncert „Scholares Minores" w Kraczewicach z okazji Europejskiego Sympozjum Prawa Proceduralnego, dwa koncerty (KUL i Katedra w Lublinie) „Scholares Minores" i „Szczygiełki" w ramach Światowego Kongresu Prawa Kanonicznego „Państwo – Kościół"), dwa koncerty dla Europejskiego; Sympozjum Pediatrów w Rabce, 17 koncertów w Hiszpanii i 14 koncertów w Holandii, koncert kolędowy „Scholares Minores" w Filharmonii Rzeszowskiej.

1994 - 64 koncerty (46 w Polsce i 18 za granicą)
Wydarzenia:
śmierć wielkiego przyjaciela i dobroczyńcy naszych zespołów – Pana Henryka Baranowskiego z Wielkiej Brytanii; zakup długo oczekiwanych futerałów!; rozpoczęcie nauki gry na mandolinie; zawiązanie się zespołu mandolinowego „O sole mio"; goście zespołu – Orkiestra Dęta z Gross – Siegharts; nagrania telewizyjne „Scholares Minores" w Kazimierzu i w Kraczewicach; organizacja festiwalu „Domowe San Remo" w Kraczewicach; goście zespołu – chór dziecięcy ze szkoły im. Z. Kodaya w Komlo (Węgry); koncert sponsorowany przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec – śpiewaczka Carola Gebauer; nagrania kolęd w Polskim Radiu w Lublinie; nagrania telewizyjne kolęd w Kozłówce
Dwa wyjazdy zagraniczne: Niemcy – XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Halle – chór „Szczygiełki"; Francja – 800-lecie katedry w Chartres – „Scholares Minores"
Ważniejsze koncerty: koncert „Scholares Minores" na Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Tarnowie, koncerty „Scholares Minores" na Festiwalu „Święto Dzieci Gór" w Rabce

1995 - Rok Jubileusz 20-lecia; wydanie 3 tomowego wydawnictwa jubileuszowego pt. "Dzieci z Poniatowej" autorstwa Małgorzaty Michalec i Danuty Danielewicz; kolejny "Złoty Kamerton" dla chóru "Szczygiełki" pod dyr. W.Danielewicza i Złota "Harfa Eola" dla Scholares Minores; 86 koncertów: 73 w kraju i 13 poza Polską (3 wyjazdy).

1996 - Udział w Dniach Muzyki Oratoryjno-Kantatowych w Przemyślu; 75 koncertów: 57 w Polsce i 18 za granicą (3 wyjazdy).

1997 - Witold przekazuje chór "Szczygielki" do rąk D. Chylińskiej. Chór zdobywa kolejny Złoty Kamerton, a dyrygentka nagrodę za "Najlepszy Debiut". Pierwsza wyprawa "Scholares" do Ameryki; 96 koncertów: 64 w Polsce i 32 za granicą (3 wyjazdy).

1998 - Wydanie pierwszych płyt CD: Muzyka dawnej Europy cz.I (nagrania archiwalne z lat 1988-91) oraz Kolędy; Ponowne koncerty w Filharmonii Narodowej w Warszawie; 91 koncertów: 72 w kraju i 19 poza (5 wyjazdów).

1999 - Wyprawa "Scholares Minores" do Australii; wydanie nowej płyty CD "Muzyka dawnej Europy" cz.II w Australii; zakup nowych instrumentów ze środków Fundacji im. Kronenberga; Chór "Szczygiełki" zdobywa Grand Prix i Złotą Harfę Eola w Kaliszu; kolejny Złoty Kamerton dla chóru na Ogólnopolskim Konkursie Chórów a`capella; Rekordowa ilość koncertów - 121: 75 w Polsce i 46 za granicą (4 wyjazdy).

2000 - Rok Jubileuszu 25-lecia. Wydanie pięknej publikacji autorstwa Małgorzaty Kacprzak i Danuty Danielewicz pt. "Ćwierć wieku dziecięcych zespołów z Poniatowej"; debiut nowego zespołu "Kwartet Antiqua" (Kwartet viol da gamba); Organizacja pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Młodych Instrumentalistów "Poniatowa Concertans" - łącznie odbyło się siedem edycji tego konkursu (ostatnia w 2007 roku), nagroda "Serce dla Serca" dla Danuty i Witolda Danielewiczów przyznana przez Kapitułę Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie" za kształcenie dzieci i młodzieży w duchu polskości i za rozsławianie imienia Polski, "Grand Prix" dla Kameralnej Orkiestry "KOS" pod kier. W.Danielewicza w I Spotkaniach "Poniatowa Concertans" w Poniatowej, Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Zespołu Smyczkowego OPP pod kier.M.Pędzisz, w Pałacu gościmy Prezydenta RP-Lecha Wałęsę; 78 koncertów: 61 w kraju i 17 poza Polską (2 wyjazdy).

2001 - Sukces "Szczygiełków" w Bydgoszczy: Grand Prix i Złoty Kamerton; Udział chóru w Konkursie Radiowej Unii Europejskiej - I miejsce!!!!; Kolejne koncerty "Scholares Minores" w Filharmonii Narodowej w Warszawie; "Róża Rotary" dla Danuty i Witolda Danielewiczów za całokształt działalności - Klub Rotary Warszawa-Łomianki; Podpisanie kolejnego partnerstwa miast Gross-Siegharts (Austria) i Poniatowej udziałem Ambasador RP pani Anny Lipowicz również za sprawą działalności artystycznej zespołu "Scholares Minores pro Musica Antiqua"; kolejne nagrody dla zepołów: Grand Prix dla Duetu gitarowego OPP na "Poniatowa Concertans", Brązowa "Harfa Eola" dla "Kwartetu Antiqua" XXIII "Schola Cantorum" w Kaliszu, "Grand Prix" i "Złoty Kamerton" dla chóru "Szczygiełki" w Bydgoszczy; 75 koncertów: 60 w kraju i 15 poza Polską (3 wyjazdy).

2002 - Roku Jubileusz 25-lecia zespołu "Scholares Minores". Na XXII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Kaliszu zdobyto dwie Nagrody Główne "Harfy Eola": Złota dla chóru "Szczygiełki" a Brązowa dla Kwartetu Antiqua; "Grand Prix" dla zespołu "Papa Chorda" na III Spotkaniach "Poniatowa Concertans", Przyjazd gości zagranicznych - Orkiestra Dęta z Austrii, przedstawicieli miasta partnerskich Berlina i Gross-Siegharts; Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Waldemara Dąbrowskiego w Kraczewicach; koncert "Scholares Minores" w siedzibie Premiera RP; 69 koncertów: 59 w kraju i 10 poza Polską (1 wyjazd).

2003 - I miejsce zdobyte na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym "Legnica Cantat" oraz nagroda Polskiego Radia dla chóru "Szczygiełki", Grand Prix dla Zespołu Smyczkowe pod kier. M.Pędzisz na IV Spotkaniach "Poniatowa Concertans"; Koncert w Filharmonii Narodowej, Udział "Scholares Minores" w Światowym Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"; 3 wyjazdy zagraniczne; Nagranie programu telewizyjnego TVP1 -"Szept prowincjonalny"; Nagrania telewizyjne TVP Lublin programu "Kolędy Świata"; udział "Scholares Minores" w prestiżowym koncercie zamykającym wystawę "Thesauri Poloniae" w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, które odbyło się w ramach projektu "Rok Polski", z udziałem ministra Kultury RP pana Waldemara Dąbrowskiego i ministra Spraw Zagranicznych Austrii - pani Benity Ferraro-Waldner; dwa koncerty "Scholares Minores" w Filharmonii Narodowej, 63 koncerty: 51 w kraju i 12 poza Polską (3 wyjazdy).

2004 - Nagranie programu TV1 z udziałem Wiesława Ochmana i zespołu "Scholares Minores" w Domu Muzyki w Kraczewicach; II Międzynarodowe Warsztaty Orkiestralne "LitPol" - 5 orkiestr smyczkowych z Litwy, Niemiec i Polski w Poniatowej oraz wydanie płyty "Muzyka Europy"; "Grand Prix" dla Orkiestry Smyczkowej "KOS" na V Spotkaniach "Poniatowa Concertans"; Powstanie nowego zespołu - Kwartetu "Il Cardellino"; Złote Medale dla chóru "Szczygiełki" na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Jałcie; udział "Scholares Minores" w Światowym Festiwalu w Puebla (Meksyk); udział "Scholares Minores" podczas śniadania wydanego przez Prezydenta RP z okazji wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej w dniu 1 Maja w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, udział Kwartetu "Il Cardellino" w XII Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świeradowie Zdroju; udział "Scholares Minores" w X festiwalu "Tempus Paschale" oraz w VIII Międzynarodowego festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia w Radomiu, koncert kolędowy w Filharmonii Narodowej (200 osób); Powstanie chóru " Cum Musica" (próby w OPP na Młodzieżowej); 86 koncertów: 67 w kraju 19 poza Polską (2 wyjazdy).

2005 - Rok jubileuszu 30-lecia.Przyznanie zespołowi "Scholares Minores pro MUsica Antiqua", chórowi "Szczygiełki" oraz Danucie i Witoldowi Danielewiczom tytułu "Ambasador Województwa Lubelskiego" ; udział w projekcie MKiDN (cykl 12 koncertów dla szkół wiejskich woj. lubelskiego); organizacja III Międzynarodowych Warsztatów Orkiestralnych "LitPol" w Kraczewicach i w Poniatowej; Koncerty "Scholares Minores" w ramach Roku poslkeigo w Niemczech, I miejsce dla chóru "Szczygiełki" na Międzynarodowym Festiwalu Chóralny w Prevezie (Grecja); koncerty kolędowe w Filharmonii Narodowej i Filharmonii Lubelskiej (200 wykonawców), udział "Scholares Minores" w Festiwalu w Halle (Niemcy) oraz w festiwalu "Pro Baltica" w Toruniu, 98 koncertów: 73 w kraju i 25 poza Polską (3 wyjazdy).

2006 - Wydanie pięknej publikacji autorstwa Małgorzaty Mokrzysz pt. "Pięciolinia życia"; 2 koncerty w Filharmonii Narodowej; udział w projekcie MKiDN (cykl 12 koncertów dla szkół wiejskich woj. lubelskiego); Nagroda główna "Harfa Eola" dla młodzieżowego chóru "Szczygiełki" na "Schola Cantorum" w Kaliszu; "Srebrny Kamerton" dla dziecięcego chóru "Szczygiełki" w finale XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego w Bydgoszczy; przyjazd chóru z Austrii; koncerty "Scholares Minores" w Niemczech w ramach Roku Polsko-Niemieckiego współfinansowane przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie; koncerty "Scholares Minores" w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Alava" w Vittorii (Hiszpania), dwa koncerty w Filharmonii Narodowej; 96 koncertów: 69 w kraju i 27 poza Polską (4 wyjazdy).

2007 - Chór "Szczygiełki" przechodzi w ręce M.Lulek'; Złoty Kamerton dla chóru "Szczygiełki" pod, dyr., M.Lulek na XXVII Ogólnopolski Konkurs Chórów w Bydgoszczy; debiut chóru młodzieżowego "Carduelis" na Legnicy Cantat'38- I nagroda pod dyr. D.Matysik, udział chóru "Szczygiełki" w projekcie "ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY", koncert chóru "Carduelis" w ramach festiwalu "Tempus Paschale", udział Scholares Minores w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Basel oraz w VIII Światowym Festiwalu Chórów w Puebla, Festiwalu "Kolory Polski" - Filharmonii Łódzkiej, udział chóru "Szczygiełki" w I Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych "Coralis" w Barcelonie; udział w projekcie MKiDN (cykl 12 koncertów dla szkół wiejskich woj. lubelskiego), koncert "Scholares Minores" dla Austriackiego Forum Kultury z okazji otwarcia wystawy "Śladami Mozarta", dwa koncerty chóru "Szczygiełki" podczas Międzynarodowych Konferencji naukowych na KUL, koncert "Scholares Minores" dla Senackiej Komisji Zdrowia, debiut Kwartetu fletowego "Il Cardelinetto" pod kier. J,Szafran-Biały, dwa koncerty kolędowe w Filharmonii Narodowej w Warszawie, 102 koncerty: 73 w kraju i 29 poza Polską (4 wyjazdy).

2008 - nagrania Scholares Minores (aktualny skład i byli członkowie) dla telewizji tureckiej TRT1 w Kraczewicach, udział w projekcie MKiDN (cykl 12 koncertów dla szkół wiejskich woj. lubelskiego), gościmy chór "Cantemus" z Litwy oraz zespoły ludowe z Rosji i z Meksyku; V Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów w Lublinie (I miejsce dla członkini zespołu "Scholares Minores"). "Złote Pasmo" na 18. Muzycznym Festiwalu w Namestovo dla chóru "Carduelis", pierwsze miejsce na Ohridchoir Festiwal w Macedonii dla "Scholares Minores", udział chóru "Szczygiełki" w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Folklorystycznym "Tęczowe Pisklę" w Kamieńcu Podolskim", udział Scholares Minores" w Międzynarodowej Akademii Tanecznej w Kiten, udział "Scholares Minores" w Festiwalu "Pro Baltica" w Toruniu, koncert "Scholares Minortes" w ramach "Nocy Kultury" w Lublini, koncert Scholares Minores" w ramach programu Comenius "International dialog through music", koncert chóru "Szczygiełki" z okazji Odsłonięcia Pomnika Ofiar Obozu Pracy w Poniatowej (z udziałem Ambasadorów Niemiec, Izraela, Austrii, Czech, Wojewody i Marszałka woj. lubelskiego, koncert połączonych chórów i KOS z okazji 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Lublinie, dwa koncerty dla Filharmonii Narodowej; 97 koncertów: 82 w kraju i 15 poza Polską (4 wyjazdy).

2009 - koncert kolędowy w Filharmonii Lubelskiej, cykl trzech koncertów kolędowych w regionie (Poniatowa, Lublin, Radzyń Podlaski), dwa koncerty podczas wizytacji parafii przez Biskupa Artura Mizińskiego, dwa koncerty z okazji "Papieskiego Misterium Wielkopostnego" w Poniatowej i w Lublinie (200 wykonawców), gościmy chór "Mariella" z Pilzna (Czechy), udział "Scholares Minores" w Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Halle, wymiana chórów ( Pilzno - Poniatowa, chór "Szczygiełki"), zmiana właściciela użytkownika pałacu w Kaczewicach, V sesja fotograficzna, udział Scholares Minores w Festiwalu "Bemus" w Belgradzie, dwa koncerty kolędowe w Filharmonii Narodowej; 90 koncertów: 75 w kraju, 15 poza Polską (4 wyjazdy).

2010 - Rok jubileuszu 35-lecia, m.in. Koncert jubileuszowy "Poniatowskie cztery pory roku" -Lubelska Filharmonia , Pałacowa Noc Muzyki, 12 koncertów dla społeczeństwa Poniatowej, (dwa kolędowe, Misterium Wielkopostne w teatralnym opracowaniu M.Wojtasa (Kazimierz, Poniatowa), Koncert Wielkanocny, trzy koncerty za poległych w Smoleńsku, koncert na rzecz powodzian w Wilkowie, w intencji zmarłych (A. Makolągwa, W. Wosik), koncert SM dla SP w Poniatowej (program Comenius), dla Klubu Amazonki), udział chóru "Szczygiełki" w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego pod nowe Ognisko Miłości w Kaliszanach, udział chóru "Szczygiełki" w Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej, dwa koncerty w Filharmonii Narodowej; 99 koncertów: 72 w kraju i 20 poza Polską (4 wyjazdy).

2011:
Wydarzenia:
Udział chóru „Szczygiełki" i członków Kameralnej Orkiestry Smyczkowej „KOS" w Beatyfikacji JP II w Rzymie (3 koncerty), pobyt czeskiego chóru „Rolnička" z Prahy w Poniatowej, udział zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua" w Światowym Festiwalu Chóralnym w Puebla (16 koncertów), wymiana międzynarodowa chóru „Szczygiełki" z chórem czeskim „Mariella" z Pilzen (7 koncertów). Zawiązuje się nowy chór dziecięcy o nazwie „Kolibry” złożony z dzieci z gminy Chodel. Joanna Garbacz rozpoczyna pracę z młodzieżowym chórem „Szczygiełki”. W listopadzie zespół Scholares Minores nagrał nową płytę „Muzyka dawnej Europy nr 3”. Założyciele poniatowskich zespołów Danuta i Witold Danielewiczowie odznaczeni zostali Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski (luty 2011).
Koncerty
wykonane zostały przez wszystkie formacje chóru „Szczygiełki", „Szpaczki", „Kolibry" , Kameralną Orkiestrę Smyczkową „KOS", zespół mandolinowy „O sole mio", instrumentalitów OPP oraz zespół muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua", min. 7 koncertów dla społeczności poniatowskiej w ramach cykl „Szczygiełki swojemu miastu", 41 koncertów w ramach projektu„ „Szczygiełkowa Filharmonia przy Młodzieżowej”, II Misterium Wielkopostne zaprezentowane zostało w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim, kościele parafialnym w Poniatowej oraz w ramach Festiwalu „Wielkopostne śpiewanie" (Bazylika oo.Dominikanów w Lublinie), Scholares Minores wystąpił trzykrotnie w lubelskich kościołach w czasie Nocy Kultury (czerwiec), Cecylianki 2011, z koncertem dziękczynnym w Archikatedrze Lubelskiej (lipiec), podczas „Cecylianki 2011" organizowanej przez Seminarium Metropolitarne (listopad), dwa koncerty kolędowe w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 120 Koncertów: 97 w kraju i 23 poza Polską (3 wyjazdy zagraniczne).

2012 - 71 koncertów (59 w kraju, 12 zagranicą)
Wydarzenia: koncert w Teatrze Stanisławowskim (Łazienki Warszawskie) oraz 2 koncerty bożonarodzeniowe w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz dwa I miejsca dla chóru Szpaczki na V Powiatowym Festiwalu kolęd w Karczmiskach, I miejsce dla Kwartetu "Il Cardelino" w ramach festiwalu "Muzyka dawna w Lublinie".
Wyjazdy zagraniczne: Francja (Nancy) - 111 wyjazd zespół Scholares Minores - udział w Festiwalu "Nancy Voix du Monde" 2012 (zobacz na Youtube! tutaj lub tutaj); Niemcy (Sohlde) - 112 wyjazd, udział Scholares Minores w Jubileusz chóru Kehrwieder Kinderchor z Söhlde.
Ważniejsze koncerty: Koncert świąteczny dla Spotkania Świątecznego Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej w wykonaniu zespołu "Scholares Minores", chórów "Szczygiełki" oraz Aniołów, 4 koncerty w cyklu "Kolęduj ze Szczygiełkami" (Poniatowa, Opole Lubelskie), siedem koncertów Scholares Minores we Francji (Nancy, Collombey-le-Bells, St.Avold), 5 koncertów Scholares Minores w Niemczech (Sohlde i okolice); koncert SM w ramach festiwalu "Muzyka dawna w Lublinie" - kompleks Dominikański w Lublinie,; Koncert charytatywny (SM i Szczygiełki) na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.

2013 - 71 koncertów (66 w kraju, 5 zagranicą)
Wydarzenia: koncerty zespołu "Scholares Minores" na zakończenia V edycji "Orszaku Trzech Króli" w Teatrze Polskim w Warszawie oraz na XX Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich "Pro Baltica" w Toruniu; "Złoty Dyplom" i Puchar dla "Szczygiełki Grandi" pod dyr. Joanny Garbacz, na Festiwalu Pieśni Religijnej "Mater misericordiae" w Ząbkach; Nagroda Głowna "Grand Prix" i I miejsce dla "Szczygiełki Grandi" pod dyr. Joanny Garbacz na VI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej Pieśni Maryjnej w Częstochowie; powstanie chóru byłych członków "Szczygiełki Fenix".
Wyjazdy zagraniczne: Chorwacja /Bośnia -Hercegowina - 113 wyjazd zagraniczny, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy chóru Szczygiełki pod dyr. Joanny Garbacz w Blace.
Ważniejsze koncerty: 5 koncertów na Węgrzech (Budapeszt kościół św. Anny Árpádföldi w Budapeszcie) i w Chorwacji (Blace); Koncert "Scholares Minores" na zaproszenie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN pt. "Aksjologiczne orientacje w pedagogice" ; 4 koncerty w Częstochowie w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej; Koncert "Scholares Minores" w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej KUL "Historyczne konteksty relacji: Uczeń-Mistrz-Uczeń. Źródła wielkości mistrzów"

2014 - 82 koncertów, (66 w Polsce i 16 zagranicą) oraz 17 krótkich nagrań - w tym 14 nagrań telewizyjnych i radiowe połączone z wywiadami podczas Kanonizacji Jana Pawła II w Watykanie - m.in. TV New York, TV London, TV Filipiny, TV Brazylia, TV Włochy, TV Hiszpania, TV Polska (TVN) i in.
Wydarzenia: I miejsce dla "Szczygiełków" na II Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym; udział "Szczygiełki Grandi" w Festiwalu Muzyki Sakralnej w Ciechanowie; inauguracja projektu cyklu koncertów i warsztatów promujących dawną i współczesną kulturę muzyczną wśród mieszkańców powiatu opolskiego "Musica Gloriosa"; wydanie publikacji jubileuszowej "Z dźwięków uplecione" autorstwa Małgorzaty Kacprzak-Kamińskiej, Agnieszki Szwajgier i Danuty Danielewicz; przyznanie Danucie i Witoldowi Danielewiczom tytułu "Osobowości na XXI wiek" (SGGW -Warszawa).
Wyjazdy zagraniczne: Włochy - 114 wyjazd zagraniczny, udział chóru "Szczygiełki" w Kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie; Meksyk - 115 wyjazd zagraniczny, udział zespołu "Scholares Minores pro Musica Antiqua" w XV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Puebla; Niemcy - 116 wyjazd zagraniczny zespołu "Scholares Minores pro Musica Antiqua" w jubileuszu 40-lecia działalności chóru "Kinderchor Halle (Saale) das Original seit 1974" w Halle.
Ważniejsze koncerty: Koncert Scholares Minores w Warszawie (Aula Kryształowa SGGW), Misterium wielkopostne w ramach Festiwalu pt. Wielkopostne Śpiewanie z udziałem Scholares Minores i chórów Szczygiełki (Grandi, Fenix) oraz aktorzy - Bazylika oo. Dominikanów, Lublin; 3 koncerty podczas wyjazdu do Rzymu na uroczystości Kanonizacji Jana Pawła II (1 w Budapeszcie i 2 w Rzymie) oraz 17 krótkich nagrań - w tym 14 nagrań telewizyjnych i radiowe połączone z wywiadami - m.in. TV New York, TV London, TV Filipiny, TV Brazylia, TV); 2 koncerty patriotyczne z ok. 3 Maja - w Górze Puławskiej (Kościół parafialny) i Puławach (Dom Chemika); Koncert w ramach III Festiwalu Muzyki Sakralnej "Ku większej chwale Twojej" w Ciechanowie (Szczygiełki Grandi pod dyr. T.Krasowskiej), 10 koncertów zespołu SM i wszystkich chórów i zespołów OPP w ramach projektu LGD "Musica Gloriosa" (powiat opolski: Chodel, Piotrawin, Wilków, Rybitwy, Opole Lubelskie, Poniatowa, Kluczkowice); Koncert Scholares Minores w ramach Obchodów Przeniesienia Relikwii św. Jana z Dukli - kościół oo. Bernardynów ( ul Willowa, Lublin); 9 koncertów w Meksyku (Puebla, Rafael Lara Grajales, Tlaxcala, Zapotitlan Salinas, San Martin Texmelukan, Tecamachalco; 4 koncerty w Niemczech (Halle/Saale i okolice).

2015 - 99 koncertów (85 w Polsce i 14 zagranicą)
Rok jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Danuty i Witolda Danielewiczów, twórców poniatowskich zespołów muzycznych (chóry "Szczygiełki", zespołu muzyki dawnej "Scholares Mnores pro Musica Antiqua", zespół rockowy "Junior Band", Kameralnej Orkiestry Smyczkowej "KOS" i innych) z udziałem gości z Polski i świata (USA, Meksyk, Francja, W.Brytania, Niemcy.
Wydarzenia: I Polsko- Amerykański Festiwal Muzyki Chóralnej (lipiec 2015) z udziałem dwóch chórów z Kalifornii: "RCC Chamber Singers" ,dyr. John Byun i "Mt. SAC Chamber Singers" , dyr. Bruce Rogers; Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Szczygiełki i świat" (wrzesień) z udziałem Coro NORMALISTA de Puebla , dyr. Jorge Altieri Hernández (Meksyk), "Kinderchor Halle (Saale)" , dyr. Sabine Bauer i Manfred Wipler (Niemcy), "Kehrwieder-Kinderchor" , dyr. Barbara i Hans-Dieter'a Lubrich (Niemcy). Zakończenie projektu cyklu koncertów "Musica Gloriosa" skierowanego do mieszkańców powiatu opolskiego: koncerty Misterium Wielkopostne z muzyką Joanny Garbacz, wydanie albumu Musica Gloriosa (płyta DVD i CD).
Wyjazdy zagraniczne: Węgry/Chorwacja /Bośnia -Hercegowina - 117 wyjazd zagraniczny, chór Szczygiełki pod dyr. Witolda Danielewicza; Niemcy - 118 wyjazd zagraniczny, chór Szczygiełki Grandi pod dyr. Anny Marii Karwat.
Ważniejsze koncerty: dziewięć koncertów na Węgrzech (Budapeszt - Ambasada RP, Bazylika św. Stefana, kościół św. Anny Árpádföldi ) i w Chorwacji (Blace); pięć koncertów w Niemczech (Söhlde, Hannover, Bückeburg , Hildesheimer , Dingelbe), cztery koncerty Misterium Wielkopostne w ramach projektu Musica Gloriosa (Kościół Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim, Kościół p.w. św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława B.M. w Piotrawinie oraz Archikatedra Lubelska, dwadzieścia pięć w ramach Obchodów Jubileuszu 40-lecia działalności Danuty i Witolda Danielewiczów w Lublinie, Gołębiu, Poniatowej, Kraczewicach, Zakopanem, koncert zespołu "Scholares Minores" pt. "Mikołaj w Filharmonii" - Lublin.

2016 - 110 koncertów (94 w Polsce i 16 zagranicą)
Wydarzenia: Nagroda główna "Grand Prix" oraz I miejsce i Złoty Dyplom wraz z nagrodą pieniężną 3.000 zł. dla chóru "Szczygiełki Grandi" pod dyr. Joanny Garbacz podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lubliniensis" w Lublinie; I miejsce i Złoty Dyplom dla chóru "Szczygiełki Fenix" pod dyr. Anny Marii Karwat na I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lubliniensis" w Lublinie; I miejsce i Złoty Dyplom dla chóru "Szczygiełki -grupa młodsza" pod dyr. Anny Marii Karwat na I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lubliniensis" w Lublinie; I miejsce i Srebrny Dyplom dla chóru "Szczygiełki " pod dyr. Joanny Garbacz na I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lubliniensis" w Lublinie; Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lubliniensis" w Lublinie dla Anny Marii Karwat. Udział poniatowskich zespołów, jako jedyny zespół muzyczny, w Obchodach 35-lecia działalności Fundacji Watykańskiej Jana Pawła II na świecie.
Wyjazdy zagraniczne: USA (Kalifornia i Nevada) - 119 wyjazd zagraniczny, zespół "Scholares Minores" na zaproszenie University of California and chor RCC of Riverside; Węgry (Baltonboglar, Budapeszt) - 120 wyjazd zagraniczny, chór Szczygiełki ; Włochy (Watykan, Rzym) -121 wyjazd zagraniczny -zespół "Scholares Minores" oraz chór "Szczygiełki" na zaproszenie Kardynała Stanisława Ryłko i watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.
Ważniejsze koncerty: osiem koncertów w USA (Riverside City, Newport, Huntington, San Jose, Santa Cruz, Los Angeles, Las Vegas, Santa Barbara), udział chórów "Szczygiełki" i zespołu "Scholares Minores" w Lubelskich Obchodach 1050-lecia Chrztu Polski - 2 koncerty w Archikatedrze Lubelskiej (kwiecień 2016), koncert "Scholares Minores pro Musica Antiqua" podczas Międzynarodowej Kongresu KUL "Dialog, Konflikt, Kultura jedności" - Sala malarstwa polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie, dwa koncerty na Węgrzech (Balatonboglar , Budapeszt) , trzy koncerty we Rzymskich kościołach, jeden samodzielny koncert "Scholares Minores w Chieza Nuova (Rzym) oraz dwa w Bazylice św. Piotra w Watykanie, siedem koncertów chórów: Szczygiełki -grupa młodsza, Szczygiełki, Szczygiełki Grandi, Szczygiełki Fenix podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantantes Lublinensis".

2017 - 67 koncertów (w Polsce)
Wydarzenia: Nagroda główna "Grand Prix" wraz nagrodą pieniężną 3.000 zł na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Staropolskie kolędowanie" w Radomiu (grudzień 2017); I miejsce i Złoty Dyplom wraz z nagrodą pieniężną 2.000 zł. na II Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Cantu Gaudeamus w Białymstoku dla chóru dziecięcego Szczygiełki pod dyr. Joanny Garbacz (październik 2017), Nagroda główna "Grand Prix" oraz I miejsce i Puchar dla Kwartetu Fletowego "Il Cardellino" pod kier. Joanny Szafran-Biały podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach; I miejsce i Puchar dla chóru "Małe Szczygiełki" pod kier. Grażyny Papierz podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach; I miejsca i Puchary dla chóru "Szpaczki" pod kier. Grażyny Papierz (dwóch kategoriach) podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach; I miejsce i Puchar dla Kapeli Folkowej "Czarne Bociany" pod kier. Małgorzaty Kacprzak-Kamińskiej na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach (styczeń 2017).
Cykl warsztatów: Tańca historycznego prowadzone przez Dariusza Brojka z Cracovia Danz, Gry na viola da gamba prowadzone przez Piotra Młynarskiego; Music Camp w Kraczewicach dla chóru Szczygiełki.
Ważniejsze koncerty: dziesięć koncertów podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach, 2 koncerty w ramach miejskich obchodów 70-lecia założenia osiedla Poniatowa i 55-lecia nadania praw miejskich Poniatowej, Pałacowa Noc Muzyki w Kraczewicach, koncerty w Krasnymstawie, Sokółce i Białymstoku.


2000