Strona główna
Historia
Podróże
Muzyka 1
Muzyka 2
Fonografia
Zespoły
Patronat
Kierownictwo
Archiwum
e - mail
tel/fax: (+48) 81 820 45 78
tel: (+48) 602 240 719
Chór Szczygiełki
 - Szczygiełowy Koncert
Scholares Minores pro Musica Antiqua
 - Muzyka dawnej Europy (2)

Odwiedź również stronę
Muzyczna Poniatowa
Piekarnia Cezarego
Sarzyńskiego - zaprasza

© Copyright by
STUDIO Art & Design
English version

SZCZYGIEŁKOWY KONCERT
Muzyka religijna:  1. Presulis eminenciam totam (1.1 Mb)  2. In Natali Domini (1.0Mb)  3. Bądź wiesioła Panno Czysta (1.7Mb)  4. Hymnus - "In adventu Domini" (2.3Mb)  5. Rorando coeli (1.9Mb)  6. O salutaris Hostia (1.7Mb)  7. Ave Verum (2.9Mb)  8. Gloria z "Missa Brevis" (6.2Mb)  9. Panis Angelicus (2.8Mb)  10. Kyrie z "Missa Brevis" (1.7Mb)  11. Sanctus z "Missa Brevis" (2.3Mb)  12. Kyrie z "Missa Brevis" (2.9Mb)  13. Ave Maria (2.3Mb)  14. Jubilate Deo (1.9Mb)  15. Litania do Marii Panny (2.7Mb)  Negro spirituals:  16. Swing Low (2.1Mb)  17. Oh, happy day (2.0Mb)  Muzyka świecka:  18. Sound the Trumpet (2.7Mb)  19. Pieśń wieczorna (2.7Mb)  20. Przylecieli sokołowie (2.0Mb)  21. Kruk w kąpieli (1.6Mb)  22. Preludium i Fughetta (2.5Mb)  23. Cantabile z cyklu "Enigma" (1.6Mb)  24. Capriccioso z cyklu "Enigma" (2.0Mb)  25. Szczygiełkowy koncert (3.2Mb)  26. Kantata Jubileuszowa "Moja muzyka" (3.8Mb) 
Wykonawcy:  Chór "Szczygiełki" (1-26); Kameralna Orkiestra Smyczkowa (7, 8, 18, 26); Gabriela Hacia - solo (17); Danuta Danielewicz - organy (9)
© Copyright by Szczygiełki SMA 1/04

Prezentowane utwory zapisane są w formacie mp3. Aby odsłuchać dany utwór należy klinkąć w jego numer albo tytuł. Wówczas pojawi się ikona pozwalająca ściągnąć go na własny dysk. Do przesłuchania prezentowanych utworów służy program Winamp - tu można go pobrać


Dziecięcy chór "Szczygiełki" został założony w 1975 roku przez muzykologów Danutę i Witolda Danielewiczów w Poniatowej (w pobliżu Lublina). Początkowo zespół liczył ok. 30 członków, z biegiem lat rozrastał się i dziś do chóru należy ok. 300 dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat. Młodzi adepci muzyki umieszczani są w różnych grupach chóralnych o nazwie "Szczygiełki", w zależności od predyspozycji i umiejętności muzycznych: "Małe Szczygiełki", "Średnie Szczygiełki" i "Szczygiełki" - reprezentacja.

Chóry te śpiewają utwory komponowane przez kompozytorów polskich i obcych na przestrzeni od XIV w. do współczesności. Chór "Szczygiełki" bierze udział w festiwalach i konkursach muzycznych w Polsce i poza granicami. Podczas licznych podróży odwiedzili większość krajów w Europie. http://www.muzycznaponiatowa.pl/

Danuta Danielewicz - założycielka chóru i dyrygent w latach 1975-1985, aktualnie pracuje z dziećmi z chórów przygotowawczych (Małe Szczygiełki, Średnie Szczygiełki), jak również prowadzi zespół muzyki dawnej "Scholares Minores pro Musica Antiqua".

Kolejni dyrygenci:

Witold Danielewicz - dyrygent chóru w latach 1986-1996, aktualnie prowadzi Kameralną Orkiestrę Smyczkową "KOS", zespół muzyki dawnej "Scholares Minores pro Musica Antiqua", jak również jest menedżerem zespołów.

Dagmara Chylińska - dyrygent chóru w latach 1997-2006.

Aktualnym dyrygentem chóru jest Małgorzata Lulek - od roku 2007.

The choir "Szczygielki" ("The Goldfinches") has been founded by musicologists Danuta and Witold Danielewicz in Poniatowa (near Lublin) in 1975. The choir is composed of ca 300 girls and boys aged 4 to 18. The young singers are placed in different groups, according to the prepositions, learning and musical ripeness. The highest rank of initiation in this choral "hierarchy" is the representative choir "Szczygielki" singing Polish and foreig productions composed within the compass from the 16th century to the present age. The choir "Szczygielki" gives concerts and takes part in demestic and foreign festivals and musical competitions. During their frequent journeys they have visited most of the European countries.
http://www.muzycznaponiatowa.pl/

Conductors:

Danuta Danielewicz, who founded the choir "Szczygielki" and was its conductor from 1975-1984, now works with children from the training choirs (Infant Szczygielki and Intermediate Szczygielki). Since 1975 Mrs Danuta Danielewicz is General Director of After School Activity Centre in Poniatowa. She also directs (together with her husband Witold) an early music group called "Scholares Minores pro Musica Antiqua".

Witold Danielewicz conducted the choir "Szczygieiki" from 1985-1996 and currently directs the chamber string orchestra "Kameralna Orkiestra Smyczkowa" and (together with his wife Danuta) an early music group "Scholares Minores pro Musica Antiqua". He is also the choir's Manager. Mr Witold Danielewicz was 22 years Director of House of Music.

Dagmara Chylińska conducted the choir "Szczygieiki" from 1997-2006. She is a former member of "Szczygielki" and "Scholares Minores pro Musica Antiqua".

Małgorzata Lulek has been the conductor of the "Szczygielki" choir since 2007.