Strona główna
Historia
Podróże
Muzyka 1
Muzyka 2
Fonografia
Zespoły
Patronat
Kierownictwo
Archiwum
e - mail
tel/fax: (+48) 81 820 45 78
tel: (+48) 602 240 719
Chór Szczygiełki
 - Szczygiełowy Koncert
Scholares Minores pro Musica Antiqua
 - Muzyka dawnej Europy (2)

Odwiedź również stronę
Muzyczna Poniatowa
Piekarnia Cezarego
Sarzyńskiego - zaprasza

© Copyright by
STUDIO Art & Design
English version

MUZYKA DAWNEJ EUROPY (2)


1. Alle, psallite, Alleluja (1.0 Mb) 
2. Benedicamus Domino (1.6Mb) 
3. Nota cantionis de illo digno vivo Capistrano - Septem Mariae (2.1Mb) 
4. Omnia beneficia (1.0Mb) 
5. Motet (1.5Mb)  6. Or est Bayard (1.6Mb)  7. Chwała Tobie Gospodzinie (1.8Mb)  8. In te Domine speravi (1.3Mb)  9. "My artyści muzycy" (1.4Mb)  10. Tanz nach "Der herbest kumpt uns riche nuch" (4.2Mb)  11. Tubych się chciał zabawić (2.9Mb)  12. Fine knacks for ladies (2.5Mb)  13. Allemande, Tripla (1.9Mb)  14. Do you not know (1.9Mb)  15. Taniec "Szewczyk" (1.4Mb)  16. Jeszcze Marcinie (3.5Mb)  17. "Starzy ludzie..." (0.5Mb)  18. Taniec "Chłopski" (1.7Mb)  19. O la! O che bon eco (1.4Mb)  20. Sławne potomstwo Lechowe (3.2Mb)  21. Pues que ya... (1.2Mb)  22. Taniec "Wyrwany" (1.7Mb)  23. Spagnoletto (1.6Mb)  24. Bourre (0.8Mb)  25. Bourre (0.9Mb)  26. Kurant (2.5Mb)  27. Le Roia fait battre tambour (3.9Mb)  28. Kwartet G-dur (Allegro) (4.5Mb)  29. Sound the trumpet (2.9Mb)  30. Kwintet F-dur (Adagio, Presto) (3.1Mb)  31. Suscepit Israel (1.8Mb)  32. Andante A-dur (2.2Mb)  33. Jesu spes mea (5.6Mb) 
© Copyright by Scholares Minores CD 03/99

Prezentowane utwory zapisane są w formacie mp3. Aby odsłuchać dany utwór należy klinkąć w jego numer albo tytuł. Wówczas pojawi się ikona pozwalająca ściągnąć go na własny dysk. Do przesłuchania prezentowanych utworów służy program Winamp - tu można go pobrać


Załączona muzyka, wykonywana przez Scholares Minores pro Musica Antiqua, przedstawia szerokie spektrum muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej uprawianej w Europie (w tym oczywiście także w Polsce) od XIII do końca XVIII w. Celowo zestawiono obok siebie utwory różnych kompozytorów, z różnych regionów naszego kontynentu, by ukazać słuchaczowi równoważność twórczości polskiej i "obcej" (już od końca XII w. Trudno byłoby o takie wyraźne przeciwstawienie, szczególnie na terenie kultury wysokiej, będącej ówcześnie zwornikiem ówczesnej Europy, o wiele bardziej zjednoczonej kulturowo niż w dniu dzisiejszym). Reaktywowanie w 1400 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego (z fakultetem sztuk wyzwolonych) wraz z wyjątkową jak na owe czasy, tolerancją - stworzyły znakomitą sytuację dla burzliwego wręcz rozwoju różnych dziedzin sztuki doprowadzając 2 XVI w. Do "Złotego Okresu" kultury w Polsce. Wiek ten (XVI) to chyba jedyny okres względnego spokoju w historii Polski, bez wyniszczających wojen, łupieżczych najazdów. Zaowocował on, prawie natychmiast znakomitymi efektami w postaci wielu, zachowanych do dziś, zabytków (również muzycznych), co znalazło swoje odbicie w prezentowanej aktualnie muzyce. Słuchając tej doskonale "skonstruowanej" muzyki odkrywamy nagle jej ciągle aktualny humanitarny wymiar, terapeutyczne wręcz oddziaływanie na "skołatane" współczesnością zmysły i odpowiedź na nieuświadomioną (niekiedy)potrzebę piękna. Dlatego też, wbrew wszelkim kolokwialnym opiniom, muzyka ta przeżywa okres wielkiej popularności. Jej piękno przemawia wspólnym, rozumianym przez wszystkich językiem, który przekonuje do swych propozycji nawet dzieci i młodzież. Stąd też próbka tej muzyki załączona do niniejszej strony. Prosimy o uważne jej wysłuchanie i o wyrozumiałość w przypadku artystycznego zawahania młodych wykonawców...

The music enclosure to this page, performed by Scholares Minores pro Musica Antiqua represents a wide spectrum of vocal, instrumental and vocal-instrumental music which was played in Europe, including of course Poland, from 13th to the late 18tyh century. Pieces by different composers and from different regions of our continent are deliberately arranged to follow each other in order to show the equipollence of Polish and "foreign" musical achievements. From as early as the late 13 century it would have been difficult to find such a clear opposition, especially in the ara of highly developed culture which in those times acted as the keystone of Europe which was culturally more united than it is today. The refunding in 1400 of the Cracovian Academy, the Jagiellonian University in Cracow, with its new liberal arts faculty and tolerant attitude, unique given the times, produced circumstances, which exceptionally conductive to the rapid development of some art disciplines. All this led to the "Golden Age" of culture in Poland in the 16th century. This was probably the only relatively peaceful period in Poland's history without wartime destruction and plunder. It very quickly produced excellent effects in the form of works of art, including musicalmasterpieces, many of which have survived to this day. The music attached to this page contains some of them. Listening to this perfectly "constructed" music we suddenly its humanitarian dimension, which has lost nothing of its importance and its almost therapeutic impact on our senses, confused by the complexity and breakneck pace of present-day life. In it we find a response to our need of beauty that we sometimes do not even realise. This is why contrary to some stereotyped opinions, this music now enjoys a new growth of popularity. Its beauty is expressed by commonly understood language, which even children and teenagers find compelling. Hence the present music sample and its contents. Please listen it carefully and be generous enough to overlook the young performer's moments of artistic hesitation...