Stowarzyszenie Zespół
Dawnej Muzyki Polskiej
"Musica Antiqua"

Strona główna
Historia
Podróże
Posłuchaj
Oglądaj
Fonografia
Zespoły
Patronat
Kierownictwo
Archiwum
e - mail
tel/fax: (+48) 81 820 47 86
tel: (+48) 602 240 719
tel: (+48) 506 678 895
Posłuchaj
POSŁUCHAJ!

Oglądaj
OGLĄDAJ!


Odwiedź również stronę
Muzyczna Poniatowa
PAWTRANS
English version

PATRONAT NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW z PONIATOWEJ SPRAWUJĄ:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - placówka oświatowo-wychowawcza powołana w 1980 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizująca się w kształceniu zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia śpiewu chóralnego i zespołowej gry instrumentalnej. W chwili obecnej organem prowadzącym jest Starostwo Opolskie w Opolu Lubelskim. Placówka skupia ok. 300 dzieci i młodzieży z Poniatowej i okolicznych wiosek. Dyrektorem placówki od momentu założenia jest Danuta Danielewicz.

Adres OPP: 24-320 Poniatowa, ul.Młodzieżowa 6, tel. 081 820 4786

W latach 1987-2009 współpatronat sprawował Dom Muzyki w Kraczewicach - specjalnie powołana w tym celu Wojewódzka Instytucja Kultury. Od chwili założenia do lipca 2009 dyrektorem był Witold Danielewicz (e-mail: wdaniel@kki.net.pl.)

Stowarzyszenie "Musica Antiqua", założone w 1982 r. przez grono 20 członków-założycieli, wspiera organizacyjnie i (w miarę możliwości finansowo) działalność zespołów artystycznych działających pod egidą Danuty i Witolda Danielewiczów. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był Henryk Śmiech, w następnych latach Stowarzyszeniu prezesowali: Stanisław Saba i Tadeusz Tyszkiewicz, dr Andrzej Zawadzki. a aktualnie Prezesem jest dr Witold Danielewicz.

Adres SMA: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6, tel. 081 820 4578, 602-240-719