Projekty realizowane przez Stowarzyszenie


„Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych
w obszarze oświaty i wychowania”
realizowane w ramach PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
„ROZWÓJ POTENCJAŁU INFRASTRUKTURALNEGO PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH SYSTEM OŚWIATY I WYCHOWANIA”
finansowanego ze środków budżetu państwaprojekt w realizacjiprzycisk poniżej odsyła do prezentacji kalendarium realizacji projektu
„Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania”


ETAPY REALIZACJI PROJEKTU dowiedz się więcej
„W krainie muzyki - międzypokoleniowe warsztaty muzyczne w Poniatowej" projekt
w ramach PROGRAMU „MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRA EDUKACYJNE – WSPARCIE INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ”
finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Naukiprojekt zrealizowanyNadszedł czas na podsumowanie projektu, który jako Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”
mieliśmy w ostatnim czasie przyjemność zrealizować.
„W krainie muzyki – międzypokoleniowe warsztaty muzyczne w Poniatowej” to projekt,
który został finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki
w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe centra edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.
W międzypokoleniowych warsztatach i koncertach wzięli udział nasi chórzyści oraz mieszkańcy naszej gminy i powiatu.

Celem międzypokoleniowych warsztatów muzycznych było rozszerzenie oferty zajęć popołudniowych
oraz nawiązanie integracji międzypokoleniowej pomiędzy uczestnikami projektu.
W ramach projektu zorganizowano zajęcia wokalne, instrumentalne i taneczne, spotkania międzypokoleniowe
podczas warsztatów patriotycznych oraz warsztatów pn. „Zapomniane pastorałki i kolędy”.
Dziś mamy przyjemność przedstawić reportaż filmowy, który świetnie obrazuje aktywności projektowe
i przedstawia opinie samych uczestników.


PODSUMOWANIE PROJEKTU dowiedz się więcejprzycisk poniżej odsyła do prezentacji wydarzeń związanych z realizacją projektu
„W krainie muzyki - międzypokoleniowe warsztaty muzyczne w Poniatowej"


KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU dowiedz się więcej