Zarząd Stowarzyszenia


PREZES Witold Józef DANIELEWICZ
SKARBNIK Stanisław Bogdan SABA
V-CE PREZES Edmund Grzegorz KARWAT
SEKRETARZ Beata Dorota BRZOZOWSKA ZBURZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU Honorata Maria PUKOS
CZŁONEK Danuta Izabela DANIELEWICZ
CZŁONEK Rafał Andrzej PASTWA


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poniatowa pod adresem ul. 11 Listopada 5.

Numer KRS 0000048941

STATUT STOWARZYSZENIA dowiedz się więcej