Cele i misja Stowarzyszenia


Upowszechnianie różnych gatunków muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej oraz tańców w różnych stylach i formach.

Wydobywanie i artystyczne przetwarzanie dawnej i współczesnej muzyki chóralnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej,
poszukiwanie nowych form i technik wyrazu, gromadzenie wiedzy i dokumentów.


Poszukiwanie i przywracanie dla kultury narodowej zapomnianych i ginących zjawisk artystycznych z kręgu dawnej muzyki polskiej.

Upowszechnianie polskiej kultury narodowej w kraju (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk województwa lubelskiego) i zagranicą.


Upowszechnianie kultury i dziedzictwa innych narodowości.

Wychowywanie dzieci i młodzieży, a także edukowanie osób dorosłych w duchu miłości do muzyki polskiej
ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i kultury narodowej.


Upowszechnianie kultury muzycznej, w szczególności organizację zajęć pozalekcyjnych, zajęć pozaszkolnych,
koncertów, festiwali, warsztatów, konferencji, prelekcji, itp.


Misją Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dziecięcego zespołu muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua”
oraz chóru „Szczygiełki”. Kultywacja dawnego tańca przy akompaniamencie dawnych oryginalnych instrumentów.


Zespół „Scholares Minores pro Musica Antiqua” i chór „Szczygiełki” biorą udział w festiwalach i konkursach muzycznych w Polsce i poza granicami kraju.

STOWARZYSZENIE dowiedz się więcej
ZESPOŁY dowiedz się więcej

Za rzecz niezwykłą trzeba uznać, że o małym prowincjonalnym miasteczku usłyszała cała muzyczna Europa, ale bez wątpienia jeszcze większym osiągnięciem jest fakt, że nie był to sukces jednorazowy. Imię zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua”i dziecięcego chóru „Szczygiełki” stało się synonimem wysokiej jakości, jaką zapewniają kolejne występy naszych muzycznych wychowanków. I to właśnie wydaje się szczególnie godne podkreślenia, gdy przychodzi mówić nam o 35-leciu istnienia poniatowskiego zespołu.
O ile w przypadku początkowych sukcesów „Szczygiełków” można mówić o szczęśliwych zbiegach okoliczności, o tyle – z perspektywy 35-lecia – należy podkreślić ogromną pracę, dzięki której udało się zespołowi „Scholares Minores” wejść do elitarnego grona muzyków profesjonalnych posługujących się nie tylko doskonałym warsztatem, ale też ogromnym wyczuciem artystycznymi niekłamaną miłością do uprawiania muzyki. Dziś, bez przesady można powiedzieć, że Poniatowa jest znaczącym punktem na muzycznej mapie Europy.


Danuta i Witold Danielewiczowie (Jubileusz 2013)Card image cap

Danuta i Witold Danielewiczowie

Założyciele i kierownicy artystyczni...HISTORIA dowiedz się więcej